Характеристики соціокультурних значень і 19 прикладівThe значення соціокультурна це сукупність правил, принципів і переконань, які регулюють поведінку людини в суспільстві.

Вони навчаються пасивно з раннього віку, оскільки вони вселяються в сімейне ядро, будучи тим, що перший контакт, який кожна людина має з суспільством. Пізніше вони продовжують навчатися протягом усього життя в тій мірі, в якій людина взаємодіє в суспільстві.

Таким чином, соціокультурні цінності дозволяють людині адекватно співвідноситися з людьми тієї ж соціокультурної групи, тобто ділитися тими ж переконаннями, ідеалами і принципами..

Соціокультурні цінності впливають на досягнення цілей і задоволення потреб, оскільки вони надають сенс соціальній взаємодії, оскільки дозволяють виявити, що ми віддаємо перевагу людям, чи ні, відповідно до цінностей, засвоєних в дитинстві.

Наприклад, у підлітковому віці ви маєте можливість взаємодіяти з різними групами, з різними переконаннями, і є можливість вибору, до якої групи ви хочете належати..

10 прикладів соціокультурних цінностей

1- Повага до традицій

Це значення відноситься до поваги, запровадженої традиціями суспільства, в якому живе. Прикладами традицій є танці, гастрономія та гуляння.

2 - Патріотизм

Це цінність, яка стосується поваги та поваги як національних символів (таких як прапор, герб і національний гімн), так і героїв кожної нації. Це значення поділяють люди з однієї країни.

3. Любов до сім'ї

Ця цінність являє собою оцінку і прихильність, що існує між членами сім'ї. Це безкорисна любов.

4- Релігія

У процесі соціалізації сім'я прищеплює дитині релігію, в якій вона повинна зростати. Це можуть бути християни (католики, євангелісти, свідки Єгови), євреї, мусульмани, ісламісти, серед інших..

Крім того, він навчається поважати закони, які має обрана релігія. Протягом багатьох років людина вирішує, чи продовжувати дотримуватися принципів цієї релігії, або приймати іншу.

5 - Мир

Ця цінність являє собою стан гармонії, бажаної всіма соціокультурними групами, оскільки він прагне створити добрі відносини між людьми, досягаючи стану спокою без конфлікту.

Мир досягається за рахунок поваги, терпимості і прийняття ідей, думок і дій інших.

6- Рівність

Це стосується того факту, що до всіх осіб треба ставитися однаково. Тобто не повинно бути ніякого виключення до будь-якої людини за статтю, сексуальною орієнтацією, фізичним станом, економічною, соціальною та іншими.

7- Правда

Це необхідна цінність у всіх суспільствах, щоб жити в ідеальній гармонії. Вона полягає у виробництві взаємодій на основі щирості.

Це означає, що наші слова повинні відповідати нашим діям і нашій поведінці. Правда полягає в тому, щоб бути послідовними з тим, що оголошено і що відбувається.

8- Свобода

Це стосується здатності кожної людини діяти згідно з їхньою волею, якщо вона відповідає встановленим законам, щоб не завдати шкоди нікому або будь-яким чином їхніми діями..

9 - Соборна любов

Ця цінність пов'язана з любов'ю батьків до своїх дітей. Це відображається через турботу та повагу, які вони сповідують по відношенню до своїх нащадків протягом усього життя.

10- Краса

Ця цінність залежить від канонів кожної культури; отже, концепція варіюється від країни до країни.

Що європейці вважають красивими, це не те, що вважають африканці прекрасними.

11 - Повага до того, що є іноземним

Це фундаментальне значення для розвитку соціальних відносин, оскільки треба знати, що не правильно привласнювати власність або ідеї іншої особи.

12 - Відповідальність

Це значення відноситься до зобов'язання, яке ви маєте з чимось чи з кимось. Тобто, це здатність людей приймати рішення і припускати наслідки, які вони генерують.

13 - Толерантність

Це здатність приймати дії чи ідеали людей, навіть якщо вони не згодні з нею.

14 - Емпатія

Ця цінність стосується здатності людини розуміти, через що переживає інша людина.

Це дозволяє підтримку і допомогу, необхідну для прийняття або подолання ситуації.

15 - Повага до людей похилого віку

Ця цінність корениться в більшості культур. Це стосується надання їй значення, яке заслуговують літні люди.

Фундаментальний приклад, який демонструє виконання цього, коли позиція дається старій людині в автобусі, в метро або в залі очікування в лікарні.

16 - Правосуддя

Це стосується моніторингу набору норм, що робить людину повагою до правди і дає кожному, що йому відповідає.

17- Подяка

Це стосується якості вдячності за послуги, отримані іншими особами.

18 - Щедрість

Це якість людські істоти повинні давати, не чекаючи нічого натомість.

19 - Пунктуальність

Це стосується зусиль, які кожна людина робить, щоб прибути вчасно до призначення або доставити роботу у встановлений час.

Список літератури

  1. Що таке культурні цінності? Отримано 20 липня 2017 року, з businessdictionary.com
  2. Соціально-культурні цінності та організаційна культура. Отримано 20 липня 2017 року, з researchgate.net
  3. Соціально-культурні цінності, нова мораль і сім'я. Отримано 20 липня 2017 року, від onlinelibrary.wiley.com
  4. Соціально-культурні цінності. Отримано 20 липня 2017 року, з ijf.hr
  5. Соціально-культурні зміни і традиційні цінності. Отримано 20 липня 2017 року з сайту sciencedirect.com
  6. Соціокультурні та економічні цінності. Отримано 20 липня 2017 року, від orgprints.org
  7. Які соціальні соціальні цінності? Отримано 20 липня 2017 року з.