Характерні особистісні цінності, навчання, важливість і прикладиThe особистісні цінності це ті, які визначають і позиціонують індивіда всередині і поза їх оточенням. Це якості, які набувають розвиток індивідуальних і колективних психо-афективних здібностей.

Ці цінності визначаються соціокультурними факторами, специфічним вихованням, яким володіє кожна людина, і, можливо, генетичною схильністю. Підраховано, що через особистісні цінності індивіди можуть вести послідовне існування.

Потрібно, щоб це існування було орієнтовано на досягнення індивідуальних цілей і що людині вдається стати фактором змін, бажано позитивним, у межах своєї громади та їхнього середовища. Наявність солідних особистих цінностей породжує як наслідок розвиток самовизначення перед труднощами і їх подолання.

Щастя є найважливішою метою існування і досягається через самореалізацію, яка визначатиметься головним чином здатністю особистості пов'язати своє життя з особистими цінностями..

Індекс

 • 1 Процеси соціалізації
 • 2 Характеристика особистих цінностей
  • 2.1 Витривалість
  • 2.2 Абсолюти
  • 2.3 Дуктильний
  • 2.4
  • 2.5 Органічні
  • 2.6 Може бути вкладеним
  • 2.7 Трансцендентні
  • 2.8 Диференціатори
  • 2.9 Комплекси
 • 3 Як вони формуються?
  • 3.1 Деонтологія та етика
 • 4 Важливість
 • 5 Приклади особистих цінностей
  • 5.1 Віра
  • 5.2 Дисципліна
  • 5.3
  • 5.4 Подяка
  • 5.5 Лояльність
  • 5.6 Наполегливість
  • 5.7 Самовизначення
  • 5.8 Самоконтроль
  • 5.9 Емпатія
  • 5.10 Пристрасть
  • 5.11 Толерантність
  • 5.12 Терпіння
  • 5.13 Співчуття
  • 5.14 Солідарність
  • 5.15 Свобода
  • 5.16 Розсудливість
  • 5.17 Правосуддя
  • 5.18 Цілісність
 • 6 Посилання

Процеси соціалізації

Процеси соціалізації, від дитинства до дорослого життя, певним чином визначають шкалу цінностей кожної особистості, особливо особистісних цінностей..

Це пояснюється тим, що кожна людина, як правило, з проб і помилок, визначить, які цінності сприяють співіснуванню і що, крім того, прагнуть до самореалізації.

Ставлення особистості робить різницю перед можливістю досягнення чи ні успіху своїх цілей.

Він повинен побудувати систему цінностей і переконань, які стимулюють його піднятися по сходах, що змушують його досягти своїх цілей без великих емоційних витрат і гарантувати свою мережу підтримки, надихаючи інших цінувати відчуття можливості. 

Характеристика особистих цінностей

Витривалість

Як правило, вони залишаються вчасно. Як тільки вони об'єднані в індивідуальному житті, вони навряд чи втрачаються, тому що вони стають частиною їх особистості.

Абсолют

Вони не діляться; тобто, вони охоплюють всі його значення. Вони не зводяться, тому що ви не можете реалізувати половину вартості.

В'язкий

Вони можуть змінюватися відповідно до досвіду або обставин і бути переміщеними з пріоритетних позицій іншими. Така гнучкість не означає, що їх можна маніпулювати при зручності.

Приємно

Його практика породжує переваги та задоволення в індивідуальному житті. За природою, кожна людина повинна правильно йти на службу своїм одноліткам; Це дає відчуття спокою і миру.

Органічні

Особисті цінності гармонійні і узгоджені з людською природою.

Вони можуть бути ієрархізовані

Його значення будується з плином часу. Основні або пріоритетні значення індивідуума встановлюються відповідно до обставин і розташовуються відповідно до потреби їх застосування.

У момент свого життя ті цінності, які зайняли перше місце, можуть статися з другою площиною, оскільки виникають нові ситуації, які заслуговують того, що на арені є інші цінності..

Трансцендентний

Цінності поширюються в конкретній площині і забезпечують зміст суспільству і життю людини, даючи логічний і цілісний сенс, пов'язаний з їхніми ідеями.

Диференціатори

Вони формують індивідуума і відрізняють його від інших на основі його дій, які повинні відповідати його схемою цінностей.

Комплекси

Цінності підпорядковані різним причинам, і їх застосування залежить від судових рішень і рішень, які виражають автентичність і намір дій.

Як вони формуються?

Особисті цінності набуваються при ініціюванні процесів соціалізації. На етапі дитинства розрізнення добра і зла підлягає зовнішнім факторам.

Тобто в ранньому віці родина визначає наше уявлення про те, що правильно чи неправильно від поняття нагороди-покарання, наприклад: покарання передбачає акт послуху, а винагорода - задоволення.

Пізніше, в інших областях, таких як школа, соціальне замовлення регулюється законами і правилами; повага до авторитету, пошук схвалення та визначення обов'язків, індивідуальних і колективних прав є важливими для того, щоб бути активною частиною цієї спільноти.

Деонтологія та етика

З деонтологічної точки зору, внутрішні обов'язки індивіда щодо його дій - як дозволених, так і тих, що не є - будуть продиктовані його совістю, коли він будує свою шкалу особистих цінностей на основі етики.

Етика відповідає цінності антиномазією і встановлює відповідальність за свідомі акти суспільного буття.

Як тільки людина проходить цю динаміку обмінів, він будує свій репертуар особистих цінностей аж до тих, які керуватимуть його діями і керуватимуть його поведінкою..

Таким чином, він формує психоактивний і соціальний профіль, який вказує на хід його життєвих цілей, від самого повсякденного свого існування до його найбільш трансцендентних рішень..

Значення

-Особисті цінності є важливими, оскільки вони залежать від вставки особистості в схеми співіснування суспільства, де вона відповідає життю.  

-Вони є вирішальними при прийнятті рішень, оскільки вони вказують на відповідний шлях відповідно до керівних принципів кожної людини.

-Їм вдається забезпечити безпеку і сприяти узгодженості, що робить дії кожного індивіда відповідними їхньому мисленню. Це змушує людей поважати свою думку, навіть якщо вони не поділяють їх і дозволяють їм виразити себе без страху перед судженнями або розбіжностями інших, якщо це не загрожує гідності або цілісності інших..

-Вони забезпечують автономію, стабільність і емоційну зрілість, визначають особистість і підтримують дії кожної особи на користь повного і збалансованого життя.

-Вони дозволяють людям наполегливо відноситися до інших людей. Вони є інструментом для співіснування та адаптації в різних середовищах, в яких вони розвиваються.

-Вони є керівництвом, яке може змінюватися з часом (оскільки деякі можуть змінюватися), але не по суті, але адаптуватися до нових реалій. Таким чином, вони дозволяють процес асиміляції змін не бути травматичним, а протікати органічно.

Прикладом вищезазначеного може бути наступне: для професійної людини, влада і успіх можуть бути пріоритетними, коли він не сформував сім'ю; коли він батько, діти і сім'я зазвичай витісняють перші елементи. Хоча цінності, пов'язані з професіоналом, не повинні бути скасовані, вони можуть стати другорядними.

Приклади особистих цінностей

Існують сотні особистих цінностей, кожна з яких визначається тим, що кожна людина вважає важливим для себе. Далі ми наведемо деякі особисті цінності з їх основними твердженнями:

Віра

Це цінність, яка підтримує наші ідеали. Вона дає нам впевненість і безпеку і є джерелом енергії і дисципліни, що підсилює сенс життя.

Дисципліна

Підтримує порядок і бажання перевершувати, дозволяє розвиток чеснот і вираження талантів.

Люб'язність

Це дозволяє висловлювати повагу, прихильність і увагу до інших

Подяка

Дозволяє відповідати і демонструвати прихильність до того, хто надав свою допомогу безкорисливим способом вирішити ситуацію або впоратися з нею.

Лояльність

Це дозволяє приймати прийняті зобов'язання і утримувати їх у часі, уникаючи розчарувань.

Наполегливість

Саме здатність людини подолати себе і свої обмеження перед труднощами, і наполягати на досягненні запропонованого.

Самовизначення

Це особисте досягнення, яке дозволяє людині керувати власним життям через критерії, побудовані на основі досвіду та необхідності бути незалежними

Самоконтроль

Це дозволяє саморегуляції перед ситуаціями, які можуть змінити нашу емоційну рівновагу. Вона захищає нас від наслідків дії без мотивів.

Емпатія

Емпатія дозволяє людині ідентифікувати або розуміти інших і їхні реалії, щоб підтримувати і мотивувати їх.

Пристрасть

Це чеснота, що кожна людина переживає, передаючи тіло і душу тому, що наповнює і задовольняє її, намагаючись зробити це повністю і приємно.

Толерантність

Це незамінна цінність співіснування, оскільки змушує нас поважати і не піддавати сумніву вірування, практики чи ідеї інших, які відрізняються від наших.

Терпіння

Дозволяє приймати несприятливі або складні обставини зі спокоєм і стриманістю. Дайте силу і змусьте індивіда зрозуміти природу подій.

Співчуття

Зміцнює цінність солідарності і дозволяє бажання допомогти, полегшити або зменшити шкоду, яку страждають інші.

Солідарність

Зміцнює здатність до співпраці між кількома людьми через готовність пропонувати допомогу та співпрацю з метою, незалежно від того, чи є вона спільною.

Свобода

Дайте людині можливість діяти відповідно до своїх критеріїв і висловлювати свій спосіб мислення.

Розсудливість

Зміцнює здатність бути наполегливою, поміркованою, справедливою і вдумливою, щоб завжди діяти обережно, поважаючи інших і розумно мислити.

Справедливість

Схиляйте особу до дій і виносити судження на основі істини, надаючи кожній людині те, що йому належить, у справедливому порядку та орієнтуючись на захист своєї гідності.  

Цілісність

Вона дає індивіду силу того, що є надійною людиною для інших.

Список літератури

 1. Bailón G Luis H. "Теорія морального розвитку" у Внесок до соціальних наук. Отримано 12 березня 2019 р. З вкладів на соціальні науки: нетто
 2. "Терпіння як цінність" у бутті і людині. Отримано 12 березня 2019 року від Ser y Humano: seryhumano.com
 3. Mosquera Ingrid Tolerance, незамінна цінність для життя: як ви можете працювати в класі і вдома? »У Unir Revista. Отримано 12 березня 2019 року в журналі Unir: unir.net
 4. Нозік Роберт. "Філософські пояснення" в Книгах Google. Отримано 12 березня 2019 р. З книги Google: google.co.ve
 5. Агостіні Івеліссе "Моральна мужність: Свобода" в задоволеннях. Отримано 12 березня 2019 року з Placerespr: com